Park Waaijenstein

Park Waaijenstein te Nijmegen bestaat uit 5 woongebouwen van 3 tot 5 bouwlagen met in totaal 85 appartementen. De woongebouwen zijn gesitueerd rondom een centraal binnenhof gelegen op de eerste verdieping. Het gebouwencomplex ligt namelijk op een verhoging in het landschap. Om mogelijk archeologische waarden niet aan te tasten is de parkeerkelder gebouwd op het maaiveld, met wanden die in het talud aangebracht zijn.

Locatie

Nijmegen

Ontwikkelaar

Ter Steege vastgoed

Architect

Weusten Liedenbaum

Aannemer

Ter Steege bouw

Als hoofdconstructeur hebben wij dit project mogen uitwerken. De woningen zijn opgebouwd uit breedplaatvloeren in combinatie met een kalkzandsteen casco. De balkons zijn uitgevoerd in prefab beton. Het betondek op de eerste verdieping is opgebouwd uit een in het werk gestorte betonvloer van 360/700mm dik! Welke de belasting vanuit de bovenbouwconstructie naar de onderbouwconstructie afdraagt. Het betondek per gebouw gedilateerd om spanningen door krimp/uitzetten te beperken. De onderbouw bestaat uit holle betonwanden, kalkzandsteen wanden e. prefab betonkolommen. Het gebouw is gefundeerd op prefab heipalen. Met trots kunnen we zeggen dat Park Waaijenstein succesvol is gerealiseerd dankzij een goede samenwerking tussen de betrokken partijen.

Bron foto’s: Ter Steege / eigen foto’s